Informačný list k správoplatnení kolaudačného rozhodnutia Veže C a apartmánov DC.

7. máj 2019

Vážení klienti,
dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že kolaudačné rozhodnutie na Vežu C a apartmány DC bolo správoplatnené dňa 26.4. 2019.

Stanovisko csob

Stanovisko csob