Máj 2017. Aktuálny stav výstavby CityPark Ružinov

18. máj 2017

Aktuálny stav prác v rezidenčnom projekte CityPark Ružinov máj 2017:

 

1.       Blok DA – realizácia fasády, terasy, okná

2.       Blok DA – realizácia bytov, apartmánov – štandard, klientské zmeny 2, 3, 4 NP

3.       Blok DA – realizácia predajného miesta 1 NP

4.       Blok DA – dokončovacie práce 3, 2,1 PP ( vodorovné dopravné značenie, požiarne rolety, stavebné úpravy ... )

5.       Blok DB – realizácia fasády – presklené, terasy, okná

6.       Blok DB - realizácia bytov, apartmánov – klientské zmeny 2, 3, 4 NP

7.       Blok DB – dokončovacie práce 3, 2,1 PP ( vodorovné dopravné značenie, požiarne rolety, stavebné úpravy ... )

8.       Blok DB – dokončovanie prepadu – jadro sever

9.       Blok B – dokončovacie práce na bytoch ( obklady, dlažba, sanita, podlahy ), spoločných priestoroch

10.   Blok C – realizácia ŽBK, murovacie práce, osádzanie okien

11.   Realizácia parterov medzi jednotlivými blokmi.