Oficiálne stanovisko ku kolaudačnému konaniu Bloku B

2. marec 2018

Vážení klienti,

Dovoľte nám aby sme Vás informovali o stave kolaudačného konania Bloku B na projekte CityPark Ružinov.

Miestne zisťovanie (začiatok kolaudačného konania) prebehlo v 47. kalendárnom týždni r. 2017. Príslušné úrady, ktoré sa miestneho zisťovania zúčastnili si následne vyžiadali doplnenie niektorých podkladov od developera a odstránenie menších kolaudačných závad čo je štandardný postup pri kolaudačnom konaní.

Podklady vyžiadané priamo na miestnom zisťovaní boli dotknutým orgánom doložené v priebehu mesiaca december a január. V priebehu mesiaca január bolo zo strany úradov ešte dodatočne žiadané preukázanie akustických vlastností niektorých konštrukcií.

Potrebné merania, ktoré boli našou stranou zrealizované  preukázali, že všetky kontrolované konštrukcie dosahujú požadované akustické parametre. Protokoly o meraní sú v súčasnosti predložené príslušným úradom.

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že k vypísaniu kolaudačného rozhodnutia zatiaľ nedošlo, nakoľko jeden z dotknutých orgánov nám dodatočne vytkol konanie pôvodného developera projektu, spoločnosti Nadlan, a.s..

V súčasnosti prebieha komunikácia s dotknutým orgánom, aby sme v čo najskoršom termíne vyriešili vzniknutú situáciu. Následne po vyriešení vzniknutej situácie môže byť vypísané kolaudačné rozhodnutie.

Časové hľadisko vzhľadom k  náročnosti problematiky v danom momente nevieme presne určiť, akonáhle budeme mať ďalšie informácie budete našou stranou informovaní. Ako súčasného developera projektu nás vzniknutá situácia mrzí a robíme všetko pre to, aby sme mohli byty v čo najskoršom termíne odovzdať ich budúcim majiteľom.“