Vyjadrenie spoločnosti Metrostav Slovakia k medializovaným informáciám ohľadne statiky projektu Apollo Bussiness Center 1

30. september 2015

Napriek tomu že pôvodným statikom projektu 3nity, ktorého developerom bola izraelská spoločnosť Nadlan, bol Ján Tomčáni, zodpovedný zároveň za statiku budovy Apollo Business Center 1, METROSTAV Slovakia vníma aktuálne spájanie projektu Apollo Business Center 1 a pôvodne existujúceho projektu 3nity ako nenáležité. Samotnej zmene názvu a koncepcie CityPark Ružinov totiž predchádzala rozsiahla a profesionálna analýza reálneho stavu statiky budovy a jej konštrukcie, ktoré viedli spoločnosť METROSTAV Slovakia k viacerým stavebným revitalizačným zásahom, ktoré realizuje v záujme bezpečnosti a zachovania komfortu obyvateľov CityPark Ružinov.

Dôrazne odmietame, že by bolo náležité aj v súčasnosti spájať CityPark Ružinov s projektom 3nity v jeho pôvodnej kondícii, nakoľko sme v súlade so svojimi štandardami vykonali a stále vykonávame všetky úpravy, ktoré vedú k absolútnej bezpečnosti budovy, čo pri obchodných rokovaniach ako aj pri predaji na voľnom trhu preukazujeme odborným posudkom renomovaného statika, ktoré nájdete nižšie.

V súčasnosti spoločnosť METROSTAV Slovakia na projekte CityPark Ružinov s pánom Tomčánim nespolupracuje a dôrazne sa nestotožňuje s jeho vyjadreniami uverejnenými v médiách v uplynulých dňoch.

 

Vyjádření společnosti Stráský Hustý a partneři, s.r.o.

Společnost Stráský Hustý a partneři s.r.o. prováděla v loňském roce statické přepočty celého objektu 3nity. Bylo nutné vyprojektovat a provést řadu sanačních prací spočívajících v posílení celkového statického systému budovy. V rámci sanace věže A bylo na jaře letošního roku úspěšně dokončeno podchycení nosného systému, zajišťující trvale bezpečnost vlastníků bytových jednotek. Na tyto práce dále navazuje soubor sanací ostatních věží a stropních desek 3. PP – 4. NP (doposud nepřístupné nájemníkům), které jsou nyní postupně investorem prováděny. Do celkového provedení sanací nebudou uvedené prostory přístupné nájemníkům z důvodu stavebních prací probíhajících v těchto prostorech.

V objektu A bylo během jeho rekonstrukce prováděno několik dlouhodobých měření. Dle výsledků měření, které jsou předkládány ke statickému posouzení, lze konstatovat, že během prováděné sanace nosného systému nedochází k neočekávaným změnám v chování objektu (sedání ani svislosti fasády). Všechny sledované hodnoty dosud ukazují na ustálený stav. Současně potvrzujeme, že obdržené naměřené odchylky se pohybují v rámci přesnosti měření a ke dni vydání tohoto vyjádření odpovídají předpokladům uvedeným ve statických výpočtech. Toto vyjádření je poskytnuto v rámci vyjádření společnosti Metrostav Slovakia k medializovaným informacím ohledně statiky projektu Apollo Bussiness Center 1 v Bratislavě.

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., 29. 9. 2015